horeca

Ova stranica namijenjena je osobama starijima od 18 godina i njen sadržaj ne smije se dijeliti s maloljetnim osobama.

Da li imate 18 godina?

NE

Košarica
Izbornik

ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE PROVEDBE MJERA ZA ZAŠTITU OD BUKE

Za utvrđivanje minimalno-tehničkih uvjeta za obavljanje djelatnosti

PREUZMI ZAHTJEV

Temeljem članka 9. Zakona o zaštiti od buke („Narodne novine“, br. 30/0955/13153/1341/16 i 114/18 i  14/21 ) u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, lokacijske dozvole, građevinske dozvole ili uporabne dozvole, prema posebnom zakonu, Ministarstvo sudjeluje radi utvrđivanja uvjeta, odnosno potvrđivanja ispunjenosti uvjeta zaštite od buke. Ako za obavljanje djelatnosti nije potrebna građevina, odnosno da se obavlja u građevini, tijelo državne uprave nadležno za utvrđivanje minimalno-tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za obavljanje djelatnosti ne može izdati rješenje o ispunjavanju tih uvjeta ako Ministarstvo rješenjem ne utvrdi da su provedene mjere zaštite od buke.

PREUZMI IZJAVU

Subjekti ugostiteljstva i trgovine prije ishođenja rješenja o ispunjavanju minimalno tehničkih uvjeta (MTU) moraju ishoditi rješenje Ministarstva zdravstva da su ispunjeni uvjeti zaštite od buke.
Zahtjev za izdavanje rješenja o provedenim mjerama zaštite od buke dostavlja se na adresu Ministarstvo zdravstva, Ksaver 200a, 10000 Zagreb, na utvrđenom obrascu.
 
Zahtjevu je potrebno priložiti dokumente s popisa sadržanog u obrascu.