horeca

Ova stranica namijenjena je osobama starijima od 18 godina i njen sadržaj ne smije se dijeliti s maloljetnim osobama.

Da li imate 18 godina?

NE

Košarica
Izbornik

NOVI TRETMAN NAPOJNICA: ŠTO TREBA ZNATI?

NOVI TRETMAN NAPOJNICA: ŠTO TREBA ZNATI?

Napojnice su uvijek bile sastavni dio ugostiteljske industrije, ali nedavne promjene u zakonodavstvu u Hrvatskoj donose novi tretman i regulaciju ovih dodataka. Kako bi se bolje razumjelo što donose ove promjene i kako utječu na ugostiteljske objekte i zaposlenike, vrijedi istražiti novi tretman napojnica u Hrvatskoj.

Dosadašnja praksa

Dosad su napojnice uglavnom bile ostavljene na slobodnu volju gostiju, a način na koji su raspodijeljene među osobljem često je bio stvar unutarnjih dogovora između zaposlenika i poslodavaca. Međutim, nedostatak jasnih smjernica i regulativa često je rezultirao nejasnim situacijama i potencijalnim sporovima.

Novi zakonski okvir

U svjetlu novih zakonskih promjena, napojnice su sada definirane kao sastavni dio prihoda ugostiteljskog objekta, što znači da se na njih primjenjuju odgovarajući porezni i radni propisi. Ovo uključuje obvezu evidentiranja i oporezivanja napojnica te jasnije smjernice o raspodjeli među osobljem.

Glavne promjene

1. Evidencija napojnica

Ugostiteljski objekti sada moraju voditi evidenciju o primljenim napojnicama i njihovoj raspodjeli među osobljem. Ovo uključuje praćenje iznosa napojnica, identifikaciju donatora te transparentnost u raspodjeli između konobar, kuhara i ostalog osoblja.

2. Oporezivanje napojnica

Napojnice se sada smatraju dijelom prihoda ugostiteljskog objekta te su kao takve podložne porezu na dohodak. Poslodavci su dužni obračunati i platiti porez na napojnice, a zatim ih isplatiti zaposlenicima putem redovite plaće ili drugih odgovarajućih metoda isplate.

3. Transparentnost i pravednost

Novi zakonski okvir ima za cilj osigurati transparentnost i pravednost u raspodjeli napojnica među osobljem. To znači da bi raspodjela trebala biti jasno definirana unaprijed te pošteno uzimajući u obzir doprinos svakog zaposlenika.

Utjecaj na ugostiteljske objekte i zaposlenike

Ove promjene imaju značajan utjecaj kako na ugostiteljske objekte, tako i na zaposlenike. Za poslodavce, to znači dodatne administrativne obveze u vođenju evidencije i obračunu poreza na napojnice. Za zaposlenike, to može značiti veću transparentnost i pošteniju raspodjelu napojnica.

Zaključak

Novi tretman napojnica u Hrvatskoj predstavlja korak prema većoj transparentnosti i pravednosti u ugostiteljskoj industriji. Iako moguće donosi dodatne administrativne obveze, ove promjene su usmjerene na stvaranje boljih uvjeta rada i pravednije raspodjele prihoda među osobljem.

Za ugostiteljske objekte važno je prilagoditi se novom zakonskom okviru i osigurati da su u skladu sa svim propisima vezanim uz napojnice kako bi se izbjegli potencijalni problemi s nadležnim tijelima.