horeca

Ova stranica namijenjena je osobama starijima od 18 godina i njen sadržaj ne smije se dijeliti s maloljetnim osobama.

Da li imate 18 godina?

NE

Košarica
Izbornik

KAKO PRAVILNO NAPRAVITI INVENTURU

KAKO PRAVILNO NAPRAVITI INVENTURU

Ovaj pravilnik predstavlja osnovni okvir za provođenje inventure u ugostiteljskim objektima te se može prilagoditi specifičnim potrebama i uvjetima pojedinog poslovnog okruženja. Redovito praćenje i prilagođavanje postupaka u skladu s promjenama u industriji i internim potrebama ključno je za osiguravanje uspješnog upravljanja zalihama i poslovanjem u cjelini.

Pravilnik za Provođenje Inventure

 1. Svrha i opseg pravilnika
  • Svrha ovog pravilnika je osigurati kvalitetno i točno provođenje inventure u ugostiteljskim objektima radi efikasnog upravljanja zalihama, smanjenja gubitaka i povećanja profitabilnosti.
  • Pravilnik se odnosi na sve zaposlenike odgovorne za provođenje inventure te definira postupke, odgovornosti i smjernice za provedbu iste.
 2. Planiranje inventure
  • Menadžment je odgovoran za planiranje i raspored inventure.
  • Inventura se provodi redovito prema unaprijed definiranom rasporedu, idealno na tjednoj, mjesečnoj ili kvartalnoj razini.
  • Određuje se datum i vrijeme provođenja inventure te se osigurava da su svi potrebni resursi dostupni.
 3. Obuka i priprema zaposlenika
  • Zaposlenici odgovorni za provođenje inventure moraju biti pravilno obučeni o postupcima i kriterijima inventure.
  • Prije početka inventure, zaposlenici se upoznaju s alatima i softverima koji će se koristiti te dobivaju detaljne smjernice za provedbu inventure.
 4. Upotreba tehnologije
  • Preporučuje se korištenje tehnoloških alata poput softvera za upravljanje zalihama, barkod čitača i mobilnih aplikacija radi olakšanja procesa i povećanja točnosti.
  • Ukoliko se koriste ručni alati, poput tablica i olovaka, potrebno je osigurati da su oni ispravni i da su zaposlenici upoznati s njihovim pravilnim korištenjem.
 5. Provođenje inventure
  • Pri početku inventure, zaposlenici provjeravaju sve zalihe artikala na određenom mjestu ili u određenoj kategoriji.
  • Svaki artikal se pažljivo broji ili skenira koristeći odgovarajuće alate.
  • Posebna pažnja se posvećuje identificiranju artikala koji su oštećeni, istekli ili čiji rok trajanja ističe uskoro.
 6. Evidencija i zapisivanje rezultata
  • Svaki brojčani rezultat inventure se detaljno evidentira, bilo ručno ili putem softvera.
  • Svaka promjena na zalihama, uključujući dodavanje novih artikala, prodaju, istek roka trajanja i gubitke, zapisuje se precizno i jasno.
 7. Revizija i analiza rezultata
  • Nakon završetka inventure, menadžment provodi reviziju rezultata kako bi se osigurala njihova točnost i integritet.
  • Analiziraju se rezultati inventure kako bi se identificirale eventualne neusklađenosti, trendovi potražnje i prilike za poboljšanje poslovanja.
 8. Korektivne radnje
  • Na temelju analize rezultata inventure, menadžment poduzima korektivne radnje kako bi se riješili eventualni problemi ili nedostaci.
  • To može uključivati prilagodbe narudžbi, provođenje dodatnih provjera, ili poboljšanje procedura upravljanja zalihama.
 9. Arhiviranje dokumenata
  • Svi dokumenti vezani uz inventuru, uključujući rezultate, evidenciju promjena i analize, arhiviraju se na sigurnom mjestu u skladu s internim propisima.
 10. Kontinuirano praćenje i poboljšanje

Inventura se smatra kontinuiranim procesom te se redovito prate i evaluiraju postignuti rezultati radi stalnog poboljšanja kvalitete i učinkovitosti.