horeca

Ova stranica namijenjena je osobama starijima od 18 godina i njen sadržaj ne smije se dijeliti s maloljetnim osobama.

Da li imate 18 godina?

NE

Košarica
Izbornik

ZAKONSKE OBVEZE UGOSTITELJA

ZAKONSKE OBVEZE UGOSTITELJA

Ugostitelj u obavljanju ugostiteljske djelatnosti, dužan je:

 1. Vidno istaknuti na ulazu u ugostiteljski objekt odnosno u ulazu ugostiteljskog objekta, natpis s oznakom vrste ugostiteljskog objekta, odnosno vrste i kategorije ugostiteljskog objekta, posebnog standarda, oznake kvalitete utvrđene rješenjem nadležnog ureda odnosno Ministarstva turizma
 2. Vidno istaknuti na ulazu u objekt obavijest o radnom vremenu, radnim odnosno neradnim danima, pridržavati se istaknutog radnog vremena, te se pridržavati propisanog radnog vremena. Ugostitelj sam utvrđuje radno vrijeme svog ugostiteljskog objekta koje mora biti u skladu s propisanim radnim vremenom;
 3. Utvrditi normative o utrošku namirnica za pojedino jelo, piće i napitak, pružiti usluge u količinama i kakvoći sukladno normativima, te na zahtjev normativ predočiti gostu. Ukoliko se u inspekcijskom nadzoru utvrdi da je ugostitelj istodobno gostima predočio više od jednog normativa, koji su različiti za istu uslugu, tada će se smatrati da ugostitelj nema utvrđen normativ;
 4. Vidno istaknuti cijene usluga koje se nude, na način dostupan gostima i pridržavati se istaknutih cijena, te cjenike staviti na raspolaganje gostima u dovoljnom broju primjeraka. Ukoliko se u inspekcijskom nadzoru utvrdi da je ugostitelj istodobno gostima predočio više od jednog cjenika, koji su različiti za istu uslugu, tada će se smatrati da ugostitelj nema cjenik usluga koje nudi. Restorani i slični objekti koji poslužuju hranu moraju na svakom stolu imati jelovnik i kartu pića ako se gosti uslužuju za stolom. Iznimno, ugostiteljski objekti vrste restoran i gostionica mogu imati dovoljan broj jelovnika i karti pića sukladno učestalosti narudžbi, ili na svakom stolu mora biti jelovnik i karta
  pića.
  1. Ugostiteljski objekti u kojima se gosti uslužuju za šankom točionika, moraju imati istaknut jelovnik i kartu pića na šanku. U ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani“ i „Barovi“, u kojima se gostima nude topla i hladna jela, jelovnici i karte pića moraju biti izloženi na ulazu ugostiteljskog objekta na prikladan način. U jelovniku se navode jela i slastice, a u karti pića, pića i napici, te njihove cijene s porezom. Jelovnik i karta pića ispisuju se na hrvatskom i najmanje jednom svjetskom jeziku. Jelovnik i karta pića obavezno se stavljaju na uvid gostu prije preuzimanja narudžbe. Jela, slastice, pića i napici, navedeni u jelovniku i karti pića moraju se uslužiti, ako ih gost zahtjeva;
 5. Izdati gostu račun za svaku pruženu ugostiteljsku uslugu s naznakom vrste, količine i cijene pruženih usluga, odnosno odobrenog popusta putem fiskalne blagajne.
 6. Onemogućiti iznošenje pića i napitaka radi konzumiranja izvan zatvorenih prostoraugostiteljskog objekta iz skupine «Barovi» koji ispunjavaju uvjete za rad noću (noćni klub, noćni bar, disco klub) i rade od 21,00 do 6,00 sati.
 7. Knjiga žalbe u Hrvatskoj, kao dokument nije više na snazi, a umjesto nje dužni ste istaknuti obavijest o prigovoru. 
 8.  Pisanim putem obavijestiti nadležni ured odnosno Ministarstvo turizma o prestanku obavljanja djelatnosti u ugostiteljskom objektu, u roku od osam dana od nastale promjene. Ova obveza odnosi se na trajni prestanak obavljanja ugostiteljske djelatnosti tj. ne odnosi se npr. na prestanak sezonskog obavljanja ugostiteljske djelatnosti, ili prestanak obavljanja djelatnosti za vrijeme privremene obustave;
 9.  Za obavljanje ugostiteljske djelatnosti moraju biti ispunjeni uvjeti koji se odnose na higijenu i zdravstvenu ispravnost hrane, kao i obveze subjekata koji se bave ugostiteljskom djelatnošću glede higijene i zdravstvene ispravnosti hrane, te ostali zdravstveni uvjeti za rad sukladno posebnim propisima.
  1. Odredbom Zakona o hrani propisano je da su se subjekti u poslovanju s hranom moraju uspostaviti i provoditi redovite kontrole higijenskih uvjeta u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane, osim na razini primarne proizvodnje i pripadajućih djelatnosti, u svakom objektu pod njihovom kontrolom, provedbom preventivnog postupka samokontrole, razvijenog u skladu s načelima sustava HACCP-a);
 10.  Ugostitelj, koji u ugostiteljskom objektu pruža usluge naturistima dužan je, uz naziv vrste ugostiteljskog objekta, istaknuti i oznaku da se u tom objektu pružaju usluge naturistima . Predstavničko tijelo može odrediti prostore na kojima se pružaju usluge naturistima.
 11. Prilikom oglašavanja i reklamiranja usluga i isticanja poruka u komercijalnom poslovanju, ugostitelj ne smije koristiti oznaku propisane vrste i kategorije ugostiteljskog objekta, posebnog standarda, odnosno oznake kvalitete koja nije utvrđena rješenjem nadležnog ureda odnosno Ministarstva
 12. Zabranjeno je neposredno ili posredno, putem javnih glasila, interneta, promidžbenim materijalima i sl. oglašavati i/ili reklamirati pružanje ugostiteljskih usluga, odnosno objekata u kojima se pružaju te usluge, bez ispunjavanju uvjeta propisanih Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti za pružanje tih usluga
 13. Ugostitelj ne smije pružati ugostiteljske usluge koje nisu utvrđene rješenjem nadležnog
  ureda 
  odnosno Ministarstva. Iznimno, ugostitelj može povremeno (za vrijeme trajanja manifestacija, sajmova, prigodnih priredbi i sl.) izvan svoga ugostiteljskog objekta obavljati ugostiteljsku djelatnost, ali uz prethodnusuglasnost sanitarnog inspektora o ispunjenju sanitarnih uvjeta

Ugostitelj ne smije usluživati, odnosno dopuštati konzumiranje alkoholnih pića u ugostiteljskom objektu osobama mlađim od 18 godina. Pored toga, propisana je obveza ugostitelju da mora na vidljivom mjestu imati istaknutu oznaku o zabrani usluživanja, odnosno konzumiranja alkoholnih pića osobama mlađim od 18 godina, te ne smije usluživati  alkoholna pića u ugostiteljskom objektu u određenom razdoblju tijekom dana, ukoliko je to propisalo predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave.